Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία μελέτης για το έτος 2017

Ο Δήμος Αγράφων προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους μελετητών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 & 6 του άρθρου 118…

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργου για το έτος 2017

Ο Δήμος Αγράφων προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους εργοληπτών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 & 6 του άρθρου 118…