Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Επισκευή ιατρείου – κοινοτικού γραφείου και συντήρηση Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή ιατρείου – κοινοτικού γραφείου και συντήρηση Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης»…

Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις Τ.Κ. Κερασοχωρίου – Αγίου Δημητρίου & Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις Τ.Κ. Κερασοχωρίου – Αγίου Δημητρίου & Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης»…

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων», Α.Μ. Ε10/2017, προϋπολογισµού 33.000,00€…

Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Απεραντίων»,  Α.Μ. Ε9/2017…

Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/βαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Κερασοχώρι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 7η Ιουνίου 2017, ώρα 13.30, ημέρα Τετάρτη….