Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Κ. Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΛΗΜΕΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ»…

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ»…

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας»

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ»…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Κ. Τρίδενδρου Δ.Ε. Αγράφων»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19REQ004726338] για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ» Α.Μ. Ε6/2019, προϋπολογισµού 17.900,00€ µε ΦΠΑ (24%).

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19PROC004863063] για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» Α.Μ. Ε23/2019, προϋπολογισµού 28.350,00€ µε ΦΠΑ (24%).

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιΐα Οικισμού Κρέντης Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης»

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΕΝΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ»…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Κ. Τοπολιανών Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19PROC004862233] για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» Α.Μ. Ε33/2019, προϋπολογισµού 36.000,00€ µε ΦΠΑ (24%).

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κερασοχωρίου ΤΚ Κερασοχωρίου ΔΕ Βίνιανης»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19PROC004899729] για την ανάθεση του έργου «Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κερασοχωρίου ΤΚ Κερασοχωρίου ΔΕ Βίνιανης» Α.Μ. Ε20/2019, προϋπολογισµού 18.000,00€ µε ΦΠΑ(24%).

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου»

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Δ.Ε.  AΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επέκταση δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19PROC004863352] για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» Α.Μ. Ε36/2019, προϋπολογισµού 15.500,00 € µε ΦΠΑ(24%).