ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι: 05-07-2024 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 5223 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας:36071 Τακτικά μέλη Τηλέφωνο:2237351312 1. Μάκκα Ηλία Πληροφορίες: Μαρούλης Νικόλαος 2. Μπράζια Παναγιώτη 3. Γατή Δημήτριο 4. Τσιαμάκη Στέφανο Αναπληρωματικά μέλη 1. Γκορόγια Παναγιώτη 2. Αθανασίου…