ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Κερασοχώρι: 15-12-2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ   Αριθμ.πρωτ.:10256 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι   ΠΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 36071   1. Δημητρόπουλο Χρήστο Τηλέφωνο: 22373-51312   2. Γκορόγια  Παναγιώτη     3. Μπράζια…