ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Κερασοχώρι: 20-11-2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ   Αριθμ.πρωτ.:9509 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι   ΠΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 36071   1. Δημητρόπουλο Χρήστο Τηλέφωνο: 22373-51312   2. Γκορόγια  Παναγιώτη     3. Μπράζια Παναγιώτη Πληροφορίες:Μαρούλης Νικόλαος  …