Ανακοίνωση ΣΟΧ 2_2023-2024 πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Αγράφων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για το σχολικό έτος 2023-2024. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 10/8/2023 έως και  24/8/2023. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους  και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων…