ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΥ :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΘΣΕΙΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Δυτική Φραγκίστα: 21/6/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα     Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι     Τηλέφωνο: 2237351119       ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ…