ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΥ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΡΕΝΤΗ Τ.Κ.ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δυτική Φραγκίστα: 23/5/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι Τηλέφωνο: 2237351119   ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Κρέντη Τ.Κ.Κεραοχωρίου Δήμου Αγράφων»     Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα της διαδικασίας δημοπράτησης δημόσιας σύμβασης του έργου του…