ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΥ :ΕΣΩΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δυτική Φραγκίστα: 12/5/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι Τηλέφωνο: 2237351119   ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «Εσωτερική οδοποιία τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε.Ασπροποτάμου»     Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα της διαδικασίας δημοπράτησης δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος καταχωρήθηκαν στο…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΥ :ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Δυτική Φραγκίστα: 12/5/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα     Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι     Τηλέφωνο: 2237351119       ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων έτους 2023»  …

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΥ :ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δυτική Φραγκίστα: 12/5/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι Τηλέφωνο: 2237351119 ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων έτους 2023»     Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα της διαδικασίας δημοπράτησης δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος καταχωρήθηκαν…