ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων & αθλητικών σωματείων από τον Δήμο Αγράφων   Ο Δήμος Αγράφων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πολιτιστικούς συλλόγους καθώς και τα αθλητικά σωματεία που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 202 του Ν.3463/2006. Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων, είναι πολιτιστικοί σύλλογοι…