ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαδικασία, δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαδικασία, δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για τις εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι Εγκύκλιοι για τις εγγραφές των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία, για το  σχολικό́ έτος 2023-2024. Οι αιτήσεις για την εγγραφή́ των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά́ στην Α ́ τάξη του δημοτικού́ σχολείου, καθώς και…