ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Κερασοχώρι : 26-07-2022 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ     ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας     Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι     Ταχ. Κώδικας: 36071     Τηλέφωνο: 2237350907     Fax: 2237351313     Email: x.stasinou@0929.syzefxis.gov.gr       ΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ…

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι : 26-07-2022 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι Ταχ. Κώδικας: 36071 Τηλέφωνο: 2237350907 Fax: 2237351313 Email: x.stasinou@0929.syzefxis.gov.gr     ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Διοικητικού ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   Α/Α…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δυτική Φραγκίστα:27/7/2022 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ   ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα   Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι   Τηλέφωνο: 237351119       ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων»     Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα…