ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ GENESIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Κερασοχώρι : 19-07-2022 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ   Αριθ. Πρωτ. : 5242 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ     ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας     Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι 36071     Τηλέφωνο: 2237350907     Email: info@agrafa.gr       ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για…