Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση για το έτος 2020 που θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι την 29η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Σάββατο και  ώρα 11:30, με σκοπό την εφ’ όλης της ύλης συζήτηση καθώς και τη λήψη αποφάσεων