“Πρόσκληση στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης”

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 να παραβρεθείτε στην 1η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις δεκαοκτώ (18) Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00