Πρόσκληση σύγκλησης της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση για το έτος 2019 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι την 1η του μηνός  Ιουλίου έτους 2019…