Δελτίο Τύπου: Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ ο Δήμαρχος Αγράφων

Χρηματοδοτήθηκε η μελέτη που υπέβαλε ο Δήμος Αγράφων, μετά την απόφαση οριστικής έγκρισης του πίνακα των αξιολογημένων προτάσεων, στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτοκόλλου 101/16-01-2018 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Επισκευή στεγών σχολείων Βούλπης & Λογγιτσίου Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 18PROC004121600] για την ανάθεση του έργου «Επισκευή στεγών σχολείων Βούλπης & Λογγιτσίου…