Ανακοίνωση – Σχετικα με το Πρόγραμμα “Βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας” – Απαραίτητα Δικαιολογητικά και Αιτήσεις

Ενημερώνουμε τους μελισσοκόμους για τις δράσεις του  Προγράμματος “Βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας” για το έτος 2017 και συγκεκριμένα: Δράση  3.1 ” Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων ( Αντικατάσταση κυψελών ) Οι δικαιούχοι για συμμετοχή στη Δράση αυτή πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και…