Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα οικισμού Δαφνούλας και επισκευή-διαμόρφωση χώρου πλατείας οικισμού Νέου Αργυρίου Τ.Κ. Νέου Αργυρίου»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ…