Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για “Προμήθεια Αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων”

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ»…