Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση εγκαταστάσεων Δήμου Αγράφων”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για  την  συντήρηση  εγκαταστάσεων  Δήμου Αγράφων, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και την Τοποθέτηση ψευδοροφής σε Δημοτικό κτίριο στην ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και την τοποθέτηση ψευδοροφής σε Δημοτικό κτίριο στην ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας  Δήμου Αγράφων, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και Αντικατάσταση Παραθύρων στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας στην ΤΚ Γρανίτσας”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και αντικατάσταση παραθύρων στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας στην ΤΚ Γρανίτσας, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Βίνιανης Δήμου Αγράφων”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Βίνιανης Δήμου Αγράφων, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Ανανέωση σύμβασης που αφορά την υπηρεσία τηλεϊατρικής παρακολούθησης”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ανανέωση της σύμβασης που αφορά την υπηρεσία «τηλεϊατρικής παρακολούθησης» για τις ανάγκες του Δήμου…