Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Προμήθεια διάφορων ανταλλακτικών και λιπαντικών για τη συντήρηση των χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Αγράφων»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών και λιπαντικών για την συντήρηση των χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου.