Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Σιβίστας Δήμου Αγράφων»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…