Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων στην Τ.Κ. Δάφνης Δήμου Αγράφων»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Κερασοχωρίου & Κρέντης ΤΚ Κερασοχωρίου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 5η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…