Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή Υδραγωγείου Αγ. Θεοδώρων Τ.Κ. Τροβατου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 12η  του μηνός Απριλίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Γρανίτσας»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 19η του μηνός Απριλίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…