Γεωργικά – Κτηνοτροφικά Νέα – Ενημέρωση για την επιστροφή του ΦΠΑ των Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για επιστροφές ΦΠΑ Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος στην Ένωση Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευρυτανίας (Ε.Δ.Α.Σ.) Ο κάθε παραγωγός που δικαιούται επιστροφή ΦΠΑθα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση τα παρακάτω δικαιολογητικά: