Απόφαση Έγκρισης Υλοποίησης Πρ/σμού και κατάσταση Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Αγράφων για το Γ’ τρίμηνο του 2015

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, σχετικά με την έγκριση Υλοποίησης Προγραμματισμού και κατάσταση Εσόδων – Εξόδων  του Δήμου Αγράφων για το Γ΄τρίμηνο του 2015