Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Κάδων Απορριμάτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας

Ο Δήμος Αγράφων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 14.999,85€…